การจองทัวร์ ที่พักมัลดีฟส์ และบริการ

เดินทางเข้ามัลดีฟส์ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนในช่วงระหว่างการเดินทาง

กรณีจองเดินทางด่วน! ต่ำกว่า 30 วันก่อนเดินทาง หรือ 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางรับจองเมื่อลูกค้าพร้อมโอนชำระค่าห้องพักทั้งหมดเข้ามาก่อนเท่านั้น

การส่งจอง

ส่งทาง Line id: @maldivepackage หรือ อีเมล์ info@maldivepackage.com หรือ แบบฟอร์มจองห้องพัก(หน้ารีสอร์ท)

  • ชื่อผู้เดินทางทุกท่าน: เป็นภาษาอังกฤษ หรือส่งภาพหน้า Passport **ถ้ามีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้ง วันเดือนปีเกิด
  • ชื่อรีสอร์ท / ประเภทห้อง
  • วันที่ Check in / Check out
  • อีเมล์ – เบอร์ติดต่อ
  • สายการบินที่เดินทาง (ถ้ามี)

หลังจากส่งจองที่พักแล้ว ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับไปยืนยันการจองที่พักของท่านภายใน 24 -48 ชม.

ส่งจองทาง Line@ ส่งจองผ่านแบบฟอร์ม แจ้งชำระเงิน

 

การชำระค่าบริการ

รับชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น เราหยุดรับบริการทางบัตรเครดิต

เมื่อรีสอร์ทยืนยันการเดินทางของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะแจ้งและเรียกเก็บค่ามัดจำการเดินทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละรีสอร์ทและ ระยะเวลาการจองก่อนการเดินทาง

**หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งทางบริษัทฯที่แบบฟอร์มแจ้งโอน  หรือส่งทาง Line id: @maldivepackage หรือ อีเมล์ info@maldivepackage.com หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในเว็ปหรือ 0-21383648-9 หรือ Fax 0-21383646

การชำระค่าบริการ ค่ามัดจำ 30% เมื่อรีสอร์ทยืนยันการเข้าพัก และชำระเต็ม 100% ก่อนเดินทาง 45 วัน หรือตามโปรโมชั่นการขายที่แสดง หน้าเว็บ (ตรวจสอบจาก Invoice เรียกเก็บจากทางบริษัทฯ) ชำระเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร

รับ Voucher + ของที่ระลึก ซองกันน้ำ + กระเป๋ากันน้ำขนาด 5 ลิตร + ป้ายผูกกระเป๋ามัลดีฟส์ + เมื่อท่านชำระเงินครบ 100%

การยกเลิกการจอง / Cancellation Policy
มากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง: หักจากค่ามัดจำ 5000.-/ท่าน

45-30 วันก่อนเดินทาง: หักจากค่าบริการ 50%

ต่ำกว่า 45 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 45 days before arrival : cancellation charge 100%.

ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early departure from the resort : charge 100%.

นักท่องเที่ยวต้องยอมรับหากเกิดกรณีฉุกเฉิน สายการบินล่าช้า, การประท้วงนัดหยุดงาน, สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย, การเจ็บป่วย เหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ แต่ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดเวลาที่มัลดีฟส์ จะช่วยบริการ และอำนวยการให้ท่านเกิดประโยชน์สูงสุดในระหว่างการเดินทาง

หลังชำระค่าบริการ รับใบเสร็จ เอกสารการเดินทาง

หลังชำระค่าบริการ ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมล์ และรอรับพัสดุเอกสารการเดินทาง

ในพัสดุที่จัดส่งให้ ประกอบด้วย Voucher, รายละเอียดการเตรียมตัวเดินทาง, ของที่ระลึก, กระเป๋ากันน้ำขนาด5 ลิตรที่พิมพ์ชื่อย่อลูกค้าทุกท่าน, ซองกันน้ำ ป้ายTag มัลดีฟส์, ภาพปลาสวยงามที่จะพบได้ในมัลดีฟส์

การเลื่อนเดินทาง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการเลื่อนที่มากกว่า 30 วันก่อนเดินทาง หากเลื่อนการเดินทางไปในช่วงราคาที่แพงกว่า ต้องชำระเพิ่มค่าส่วนต่างที่พัก

*การเลื่อนใกล้กำหนดก่อนการเดินทาง หรือช่วง Cancellation charge ขึ้นอยู่กับทางรีสอร์ทพิจารณา ต้องเตรียมเอกสารเช่นใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆเพื่อให้รีสอร์ทพิจารณา ทางบ.จะช่วยประสานงานกับรีสอร์ทเท่านั้น เราไม่สามารถตัดสินใจในช่วงที่อยู่ใน Cancellation charge ของรีสอร์ท

การยกเลิกการเดินทาง

กรณียกเลิกมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง หักค่าธรรมเนียมการจอง ท่านละ 5000 บาท และคืนส่วนที่เหลือให้โดยโอนเข้าบัญชี

รีสอร์ทเกือบทุกรีสอร์ทในมัลดีฟส์มีจะไม่คืนเงินหากท่านยกเลิกการเดินทางในช่วงใกล้เดินทาง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละโรงแรม กรุณาตรวจสอบก่อนการจองให้เรียบร้อย

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

บ.ทำประกันกลุ่มให้ลูกค้าทุกท่านในวงเงิน 4,000,000 บาท เป็นประกันเฉพาะอุบัติเหตุช่วงการเดินทางและอาหารเป็นพิษเท่านั้น ***ไม่รวมถึง การล่าช้าของสายการบิน สุขภาพ หัวใจวาย การป่วย โรคประจำตัว รับเชื้อโรค ฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การเล่นกิจกรรมเสี่ยงภัย กิจกรรมใต้น้ำ และการมึนเมาสุรายาเสพติดซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุ อาจถูกปฏิเสธค่าชดเชยได้ โดยรายละเอียดจะส่งให้ทางเอกสารหลังการชำระเงินแล้ว ท่านสามารถซื้อเพิ่มประกันที่ไม่ครอบคลุมจากตัวแทนของท่านเองได้   *ประกันนี้ไม่ครอบคลุมเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี

การเครม ต้องนำหนังสือเดินทาง พร้อมใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จจากศูนย์การแพทย์ที่ท่านรักษาจากต่างประเทศ *ตรงตามชื่อผู้เดินทางมาแสดงเท่านั้น

อื่นๆ

นักท่องเที่ยวต้องยอมรับหากเกิดกรณี สายการบินล่าช้า, การประท้วงนัดหยุดงาน, สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย, การเจ็บป่วย เหตุการณ์ดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ แต่ทางบริษัทฯ จะช่วยบริการ และอำนวยการให้ท่านเกิดประโยชน์สูงสุดในระหว่างการเดินทาง