Maldives Package Co., Ltd. (TAT: 11/05856)

หมู่บ้านนันทวันศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 น. – 18.00 น. / วันเสาร์ 11.00 น.-15.00 น. / บริการนอกเวลางาน 19.00-21.00 น. 0646249992

ติดต่อฝ่ายขาย (จันทร์-ศุกร์) Tel: 0646249992, 082-9428964, 088-8575555

วันเสาร์  11.00-15.00  บริการนอกเวลางาน 19.00-21.00 น.0646249992

หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ / มีบริการนอกเวลางาน 13.00-21.00 น. 0646249992

Website: www.maldivespackage.com , www.maldivespackage.net

e-mail : info@maldivespackage.com / Facebook : https://www.facebook.com/maldives.package