คำถามที่พบบ่อย

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ภาษาอื่นๆถ้าพักในรีสอร์ทจะมีพนักงานที่สื่อสารได้หลายภาษา รีสอร์ทจากประเทศไทยจะมีพนักงานคนไทย

โดยทั่วไปถ้าสามารถสื่อสารกันได้เล็กน้อย เช่นการนัดเวลา สั่งน้ำ สั่งอาหารจากเมนูได้ ก็ไม่มีปัญหาในการเที่ยวมัลดีฟส์

มีรีสอร์ทไทยที่มีเจ้าหน้าที่คนไทยให้เลือกใช้บริการหลายรีสอร์ท

เรามีเจ้าหน้าที่สามารถดูแลลูกค้าได้ตลอดการเที่ยว เพียงท่านมีโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ Line กับเจ้าหน้าที่

เวลาที่มัลดีฟส์ช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง เช่น ประเทศไทย 09.00 น. ตรงกับ 07.00 น.ที่มัลดีฟส์

เครื่องใช้ไฟฟ้าไทยสามารถนำไปใช้ที่มัลดีฟส์ได้ ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 220-240 Volts -AC ปลั๊กปกติที่มัลดีฟส์ เป็นแบบ 3 ขาเหลี่ยม

*ส่วนใหญ่ที่รีสอร์ทจะมีหัวปลั๊กที่ใช้ได้กับหัวปลั๊กทั่วโลกรวมทั่งประเทศไทย เพียงสายพ่วง หัวเสียบ 2 ขาแบน ไปพ่วงออกก็จะสามารถชาร์ตเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้หลายๆ ชิิ้น 

ปัจจุบัน เกือบทุกรีสอร์ทมีสัญญาณ Free Wifi ให้ใช้เป็นส่วนกลางและห้องพัก กรณีลูกค้าที่ต้องการใช้สื่อสารตลอดเวลาทั้งตอนรอเครื่อง หรือช่วงนั่งเรือ มีการโทรติดต่อสื่อสารตลอดเวลา แนะนำให้ซื้อแพ็กเก็จ SIM ที่มัลดีฟส์ ราคาประหยัดกว่าเปิด Roaming ไปจากบ้านเราถึง 3 เท่า ลูกค้าสอบถามการซื้อและคำแนะนำที่เหมาะสมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เกือบทุกรีสอร์ทที่มัลดีฟส์ในปัจจุบัน เปิดรับเด็กเข้าพักวิลล่ากลางน้ำได้ ตามอายุที่รีสอร์ทกำหนด

เหลือส่วนน้อยที่ไม่รับเด็กเข้าพักเลย เช่น Centara Rasfushi, Hurawalhi, Milaidhoo, Huvafen Fushi, Anantara Veli เป็นต้น

มาเลือกรีสอร์ทกันเลย>>

 

มัลดีฟส์สามารถเที่ยวได้ทั้งปี

พ.ค.-ต.ค. จะมีฝนในบางครั้ง แม้ฝนตกน้ำก็ยังใส ฝนที่นี่มักมาพร้อมกับลม15-20 นาที ฟ้าก็จะเปิดเหมือนเดิม และยังเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัดอีกด้วย

มัลดีฟส์อยู่กลางมหาสมุทรอินเดีย น้ำทะเลใสตลอดปี 

สถิติเจอฝนน้อยสุด อยู่ช่วงเดือน ม.ค. – ต้นเดือน พ.ค. 

ช่วงโลว์ซีซัน เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ราคาจะถูกที่สุด แต่อาจมีฝนบ้างเล็กน้อยในช่วงดังกล่าว เพราะมัลดีฟส์เน้นนักท่องเที่ยวยุโรปเป็นหลัก ฤดูของนักท่องเที่ยวทางภูมิภาคยุโรปราคาจะสูงขึ้น

ที่มัลดีฟส์การเดินทางโดยเรือ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวมัลดีฟส์ ทักษะการขับเรือของที่นี่ดีมาก กฎข้อบังทางเรือเข้มงวดมาก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมเดินทางมาเที่ยว ดังนั้น มาตราฐานความปลอดภัยของการเดินเรือที่นี่จะสูงมากด้วย

ข้อมูลความรู้ทั่วไป เกียวกับประเทศมัลดีฟส์

ที่ตั้งของมัลดีฟส์

มัลดีฟส์เป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศศรีลังกา เป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ บนแนวเส้นศูนย์สูตร

เมืองหลวง

เมืองหลวงของมัลดีฟส์คือ เมืองมาเล Male’ ซึ่งเป็นเกาะอยู่ตรงกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศ เป็นศูนย์รวม สถานที่ราชการ การค้าขาย และสถานที่สำคัญของประเทศ

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

ชนพื้นเมืองพวกแรกที่อาศัยอยู่ในมัลดีฟส์ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล คือ พวกดราวิเดียนและสิงหล ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ ต่อมาในคริสตศวรรษที่ 12 ชาวมัลดีฟส์ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม และมีสุลต่านราชวงศ์ต่าง ๆ เป็นผู้ปกครองประเทศในยุคแรก ได้แก่ ราชวงศ์ Somavansa หรือ Malei มีสุลต่าน 16 พระองค์ ปกครองเป็นเวลา 169 ปี ราชวงศ์ Veeru Umaru มีสุลต่าน 5 พระองค์ ปกครองเป็นเวลา 75 ปี ราชวงศ์ Hilali มีสุลต่าน 24 พระองค์ ปกครองเป็นเวลา 170 ปี

ชาวโปรตุเกสได้พยายามเข้ายึดครองมัลดีฟส์ตั้งแต่คริสตวรรษที่ 13 และประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 1558 โดยได้ปกครองมัลดีสฟ์อยู่เป็นเวลา 15 ปี ต่อมาในปี ค.ศ. 1573 มีการสถาปนาการปกครองระบบสุลต่านขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการตั้งราชวงศ์ Utheemu ซึ่งมีสุลต่านในราชวงศ์ 5 พระองค์ ปกครองเป็นเวลา 121 ปี ในสมัยราชวงศ์นี้มีการพัฒนาระบบการปกครอง การทหาร และการเงินให้ดีขึ้น ต่อมามีราชวงศ์ปกครองอีก 3 ราชวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์ Isdhoo, Dhiyamigili และ Huraage

ในปี ค.ศ. 1887 อังกฤษได้แผ่อิทธิพลในแถบมหาสมุทรอินเดีย สุลต่าน Muhammad Mueenudhdheen II จึงได้ทำความตกลง The Agreement on December 16th , 1887 กับอังกฤษ ส่งผลให้มัลดีฟส์อยู่ภายใต้การอารักขาของอังกฤษ (protection period)

ในปี ค.ศ. 1948 อังกฤษให้เอกราชแก่ศรีลังกา มัลดีฟส์จึงแยกตัวออกจากศรีลังกา โดยยังคงสถานะเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ได้มีการสถาปนาระบบสุลต่านขึ้นอีกครั้ง โดยมีการปกครองแบบรัฐสภา มีสภาสูงซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 80 คน และสภาล่างอีก 46 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1965 อังกฤษได้มอบเอกราชให้แก่มัลดีฟส์ หลังจากเป็นดินแดนในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลา 79 ปี แต่อังกฤษยังคงเช่าเกาะกาน (Gan Island) ทางตอนใต้สุดของประเทศไว้เป็นฐานทัพถึงปี ค.ศ. 1986

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 มัลดีฟส์ยกเลิกระบบสุลต่าน และได้เปลี่ยนการ

ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีนาย Amir Ibrahim Nasir เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของมัลดีฟส์

การเมืองการปกครอง

ระบอบการปกครอง

มัลดีฟส์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น

19 เขต (atoll) และ 1เขตบริหารพิเศษ ระบบกฎหมายใช้กฎหมายอิสลามเป็นพื้นฐานผสมกับระบบ Common Law ของอังกฤษ

สภาพภูมิศาสตร์

มัลดีฟส์มีพื้นที่ ประมาณ90,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง 99% เป็นทะเล ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อยรวมกันถึง 1,190 เกาะ บนกลุ่มอะตอลขนาดใหญ่ 26 อะตอล ความสูงของเกาะต่างๆเหนือน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ 1 – 2 เมตร แต่ละเกาะยาวไม่เกิน 7 กิโลเมตร บางเกาะก็มีพื้นที่ซึ่งยาวไม่ถึง 1 กิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ 820 กิโลเมตร และทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 130 กิโลเมตร มีเกาะประมาณ 200 เกาะ ที่มีคนพักอาศัยอยู่ในจำนวนนี้มี 87 เกาะที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมรีสอร์ทหรูหรา

อะตอลคืออะไร

อะตอลที่เกิดในมัลดีฟส์คือโครงสร้างของซากปะการังที่ทับถมกันในเขตน้ำตื้นกลางทะเลซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลง โก่งตัวของเปลือกโลก มีรูปร่างคล้ายวงแหวนเป็นลากูน ส่วนที่โผล่พ้นระดับน้ำทะเลจะมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1 – 2 เมตร กลุ่มอะตอลนี้มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า Laccadives-Chagos Ridge ซึ่งมีความยาวมากกว่า2,000 กิโลเมตร ส่วนขอบของวงแหวนเรียกว่า’Faru’ เป็นแนวโครงสร้างของปะการังที่มีประโยชน์ในการป้องกันคลื่นลมแรงที่มาจากเขตน้ำที่ลึกกว่า

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากมัลดีฟส์มีพื้นที่ทะเลถึง 99% ของประเทศ และตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตร ทำให้อากาศทั้งปีไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก สภาพอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้น อบอุ่นตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 29 – 32 องศาเซลเซียส ฤดูในมัลดีฟจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงลมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ช่วงนี้ฟ้าปลอดโปร่ง แดดจ้า เดือนที่ร้อนที่สุดจะเป็นเดือนเมษายน ส่วนอากาศเย็นสุดจะเป็นช่วงเดือนธันวาคม ช่วงลมตะวันตกฌฉียงใต้ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนตก ฝนที่นี่จะตกแบบเป็นช่วงสั้นๆ15-30 นาทีเหมือนลมพัดเอาเมฆฝนมาแล้วก็ผ่านไป แต่สภาพทะเลก็ยังสามารถเที่ยวได้

ประชากร

ประชากรของมัลดีฟส์มีประมาณ 270,000 คน นับเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในทวีปเอเชีย ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณ 75,000 คน จะอาศัยอยู่ที่มาเล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ รองลงมาเป็นเกาะ Hithadhoo ใน Addu อะตอล 9,640 คน, เกาะ Fuamulah 7,243 คนและเกาะ Kulhudhufushi ใน Haa Dhaalu อะตอล 6,354 คน ตามลำดับ บางเกาะอาจมีประชากรไม่ถึง 200 คน ส่วนคนท้องถิ่นเดิมคือชาวมัลดิเวียน (Maldivian) มีประวัติการเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากว่า 3,000 ปีมาแล้ว

ภาษา

ภาษาท้องถิ่นของชาวมัลดีฟส์คือ Dhivehi ตัวหนังสือเป็นแบบอารบิก สำหรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ได้อย่างแพร่หลายเนื่องจากมัลดีฟเป็นเมืองท่องเที่ยว ภาษาต่างชาติอื่นๆที่เจ้าหน้าที่โรงแรมทั่วไปสามารถพูดได้ก็มี อาทิ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอิตาลี

เงินตรา

เงินตราของมัลดีฟส์คือ Rufiyaa และLaaree. อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่อ1 US Dollar ประมาณ MRf.12.75 ค่าของเงิน 1 Rufiyaa เท่ากับ 100 laarees. ธนบัตรมีอัตรา 5, 10, 20, 50, 100 และ 500 เหรียญแบ่งเป็น MRf.2.00, MRf.1.00, 50 laarees, 20, 10, 5, 2 และ1 laaree. การเดินทางเที่ยวมัลดีฟควรแลกเงินUS Dollar ไม่จำเป็นต้องแลกเงินท้องถิ่น การใช้เงินส่วนใหญ่จะใช้เป็นเงินสด หรือ travellers’ cheques หรือบัตรเครดิตที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเช่น American Express, Visa, Master Card, Diners Club, JCB และ Euro Card.

การศึกษา

ประชากรโดยทั่วไปของประเทศมีการศึกษาถึง 98% เนื่องจากได้รับการวางระบบการศึกษาของอังกฤษตั้งแต่ยังไม่ได้รับเอกราช

เวลาในมัลดีฟส์ GMT + 5 ชม.

เวลาช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (ประเทศไทย GMT + 7 ชม.)

เวลาราชการ

วันทำงานของราชการคือวันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดีอยู่ระหว่างเวลา 7.30 – 14.30 ส่วนเวลาทำงานเอกชนร้านค้าทั่วไป 9.00 to 17.00 และเปิดวันเสาร์ช่วงเช้าถึงเที่ยง วันหยุดทั่วไปจะเป็นวันศุกร์-วันเสาร์

วันประกาศเอกราช

มัลดีฟส์ได้รับเอกราชจากอังกฤษในวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ.1965 สามปีต่อมาวันที่ 11 พฤษจิกายน ค.ศ.1968 มัลดีฟประกาศเป็น สาธารณรัฐมัลดีฟ ทุกปี มีการฉลองกันที่เมืองมาเลบริเวณ Republic Square

วันชาติมัลดีฟส์

วันชาติมัลดีฟส์ คือวันที่ Mohamed Thakurufaanu มีชัยชนะเหนือกองทัพโปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1573 ชาวมัลดีฟฉลองวันชาติในช่วงเดือนที่สามของปฎิทินอิสลาม

ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในมัลดีฟนับถือศาสนาอิสลาม วันหยุดหรือเทศกาลสำคัญในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

สถานที่น่าสนใจในเมืองมาเล่

ตลาดปลา

อาชีพหลักของชาวมัลดีฟส์คือการประมง ทุกๆวันจะมีปลาสดๆจากทะเลน้อยใหญ่มาส่งที่ตลาดแห่งนี้

ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม

เป็นศูนย์ขนาดใหญ่และสำคัญของเมืองมาเล่ ลักษณะอาคารมีโดมสีทองขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของศาสนาอิสลาม มีมัสยิดที่จุได้ถึง 5,000 คน, ห้องสมุดของศาสนาอิสลาม, ห้องประชุม

ตลาดสด

อยู่ใกล้ๆกับตลาดปลา เป็นแหล่งรวมอาหารประเภทผักสด ผลไม้

มัสยิด Huskuru Miskiiy

เป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 โดยสุลต่าน Ibrahim Iskandhar ในปี ค.ศ. 1656 มัสยิด Huskuru Miskiiy หรือ มัสยิดวันศุกร์ อาคารนี้ใช้ปะการังมาสลักเป็นลวดลายต่างๆ รอบๆเป็นหลุมฝังศพที่มีการใช้หินปะการังเช่นกัน ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่สำคัญของชาวมัลดีฟมากว่า 400 ปี จนกระทั่งมีการสร้างมัสยิดใหม่ที่ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม ในปี ค.ศ.1984.

ทำเนียบประธานาธิบดี Mulee-aage

เป็นพระราชวังเก่าสร้างในปี ค.ศ.1906 โดยสุลต่าน Mohamed Shamsuddeen III ถูกใช้เป็นบ้านของประธานาธิบดีระหว่างปี ค.ศ. 1953 – 1994 หลังจากมีการสร้างที่พักใหม่ให้ประธานาธิบดี ที่นี่จึงใช้เป็นสถานที่ทำงาน หรือทำเนียบของประธานาธิบดี

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมัลดีฟส์

พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ Sultan’s Park อาคารที่ใช้เป็นพระราชวังเก่า เปิดให้ชมทุกวันระหว่างเวลา 9.00 – 11.40 และ 15.00 – 17.40 ยกเว้นวันศุกร์ และวันหยุดราชการ

สิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติเมื่ออยู่ในมัลดีฟส์

– ไม่ควรนำทราย หอย ปะการัง ปลาทะเล และสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติออกจากมัลดีฟส์

– การเปลือยกายในที่สาธารณะ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย

– ไม่ควรตกปลาในบริเวณที่พัก หากชื่นชอบกีฬาตกปลา ควรติดต่อขอข้อมูลจากทางรีสอร์ท

– เที่ยวหรือเข้าพักในเมืองหลวงมาเล่ หรือเกาะท้องถิ่น *สุภาพสตรีไม่ควรสวมสายเดี่ยว เกาะอก กางเกงขาสั้น เนื่องจากในเมืองเคร่งครัดเรื่องศาสนา ควรให้เกียรติสถานที่ / เมื่อเข้าพักในรีสอร์ทที่เป็นส่วนตัว ใส่ชุดว่ายน้ำเดินชายหาดตามอัธยาศัย