Kurumba Island

16,900฿

ที่ตั้ง: North Male’ Atoll

การเดินทางเข้าที่พัก: Speed Boat 15 นาที

จุดเด่นรีสอร์ทนี้: รีสอร์ท 5* เกาะขนาดกลาง รีสอร์ทนี้ไม่มีห้องพักกลางน้ำ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินมาเล่